Vores virksomheds værdier er et fælles grundlag og menneskesyn, der fortæller, hvad vi sætter højt i COMBITEAM og hos hinanden.

Vi arbejder på at integrere medarbejdernes og virksomhedens værdier i større udstrækning, i håb om at værdierne også afspejler sig i handlinger og deraf gode resultater fordi adfærd, mål og værdier matcher hinanden.

vores værdier

Vores værdier er:

 • Ærlighed
  Vi er ærlige overfor hinanden og kunderne og har integritet i alt, hvad vi gør.
  Vi respekterer vores sociale og fysiske omverden.

 • Engagement
  Vi viser interesse og velvilje overfor virksomheden, vores kunder og vores fag.
  Vi vil anerkende og udvikle vores medarbejderes talent, initiativ og lederskab.

 • Ansvar
  Vi tager ansvar for at tilfredsstille kunderne med den bedste kvalitet, værdi og service.
  Vi tager ansvar for at tilføre virksomheden afkast gennem kvalitetsarbejde, omtanke og initiativer, fleksibilitet og venlighed.
  Vi tager ansvar for hinanden som medarbejdere og medmennesker.

 • Kvalitet
  Vi vil opnå anerkendelse af alle, der er i berøring med Combiteam.
  Anerkendelse for med et smil at yde høj kvalitet i tjenester og kommunikation samt samfundsmæssigt engagement.


rengoering vejle kolding fredericia

Kategori: Info

Ring til mig!

Kan du arb. nogle timer?